Autoestima

Es el concepte que cada persona té d’un mateix. És a dir, benestar físic, mental i social. Juga un paper molt important en el desenvolupament personal. És un concepte intrínsicament relacionat amb l’autoconcepte.

L’autoconcepte té a veure amb tots els pensaments i creences que la persona creu que són certes sobre sí mateixa

L’autoestima té a veure amb totes les emocions, sentiments i sensacions dirigits a un mateix resultants de l’autoconcepte