Estrés

L’estrès és un estat on la persona detecta sobrecàrrega. La persona dóna resposta a l’estimul fent un esforç per contrarestar el desequilibri i aleshores es crea una sensació subjectiva de tensió que pot comportar canvi en l’estat emocional. No tot l’estrès és desadaptatiu, només ho és quan apareix molt freqüentment, de forma continuada en el temps i davant de situacions on no hi ha un perill real. No obstant, quan l’estrès és adaptatiu, ens serveix per superar les demandes quotidianes reals i assolibles.