Pors

La por és un mecanisme de defensa que ens permet percebre el perill, aquest pot ser real o imaginari. La por té com a objectiu la supervivencia de l’individu, per tant, podríem dir que és positiu. Però, quan aquesta por ens paralitza és quan ens afecta a nivel personal. Molts cops, la incertesa ens condiciona a poder tenir por. Així doncs, molts cops la por ens impedeix sortir de la zona de confort i avançar.