Traumes

El trauma és una ferida psicológica que pot ser provocada per diverses situacions perturbadores que van més enllà de les experiències usuals. Són situacions altament estressants, greus amenaçes de la vida o de la integritat física.