Canvis Vitals

Els canvis vitals són factors estressants que poden implicar una millora de les possibilitats de vida, de les relacions socials i/o personals o simplement, una búsqueda de creixement personal.