Ansietat

L’ansietat o angoixa és una reacció normal que s’activa quan s’ha de fer front amb una amenaça o perill que està passant al present o que passarà en un futur. Ajuda a l’organisme a preparar-se per fer front amb alguna cosa important. És per tant, una reacció natural d’alarma davant la percepció de pèrdua de control sobre l’entorn. La problemàtica comença quan les persones experimenten aquesta sensació excessivament intensa i/o freqüent davant situacions quotidianes. L’ansietat comença a interferir en la realització d’activitats i autonomía de la propia persona.